Ayaw paglangan, Ginoo lyrics - Christian Song Lyrics
Search Your Favorite Songs

Featured Post

Nothing Else Lyrics - Cody Carnes

Verse 1 I'm caught up in Your presence I just want to sit here at Your feet I'm caught up in this holy moment I never want to le...

22.6.13

Ayaw paglangan, Ginoo lyrics


I
Umanhi ka, ayaw paglangan Ginoo.
Ang among kasingkasing nagahulat kanimo.
Umanhi ka, ug lamdagi king kadulom.
Ang mga kanasuran
Nagmasulob-on.

Koro:
Ang pagdumot ug ang pagkamahitas-on,
Nagdala kanamo sa dakong kapildihan.
Umanhi, ikaw ang among gilauman;
Luwasa kami sa kadautan.

Ii
Umanhi ka, ayaw paglangan ginoo.
Ang among kasingkasing nagatuaw kanimo.
Umanhi ka, tuburan sa kaayo.
Ang among kabubut-on lig-onon mo.
(koro)

No comments:

Search Your Favorite Songs