No Copyright Infringement Intended, for Educational Purposes Only.

Ayaw paglangan, Ginoo lyrics


I
Umanhi ka, ayaw paglangan Ginoo.
Ang among kasingkasing nagahulat kanimo.
Umanhi ka, ug lamdagi king kadulom.
Ang mga kanasuran
Nagmasulob-on.

Koro:
Ang pagdumot ug ang pagkamahitas-on,
Nagdala kanamo sa dakong kapildihan.
Umanhi, ikaw ang among gilauman;
Luwasa kami sa kadautan.

Ii
Umanhi ka, ayaw paglangan ginoo.
Ang among kasingkasing nagatuaw kanimo.
Umanhi ka, tuburan sa kaayo.
Ang among kabubut-on lig-onon mo.
(koro)

Post a Comment

0 Comments