Daygon ta ang Ginoo lyrics

Daygon ta ang Ginoo lyrics

I
Daygon ta ang Ginoo
Uban sa mga bag-ong awit;
Ang kalipay ta isinggit,
Ang labing hingpit.
Daygon ta ang Ginoo,
Uban sa mga instrumento;
Ang kalipay ta isayaw,
O bulahang adlaw!

Koro:
Tugtuga na ang gitara,
Ipalanog na ang trompeta.
Salamat, Ginoo, sa imong kaayo!

II
Daygon ta ang Ginoo,
Siya tuburan sa kaayo;
Sa pasaylo’g paghigugma,
Wa nay sama kaniya.
Daygon ta ang Ginoo,
Uban sa katawa’g hudyaka;
O hari sa mga hari,
Sa langit ug yuta!
(koro)

III
Daygon ta ang Ginoo,
Tungod sa iyang kagahum;
Ang iyang mga binuhat,
Ang tanan katingalan.
Daygon ta ang Ginoo,
Tungod ni maria nga birhen;
O babaye sa kahingpit!
O reyna sa langit!
(koro)

Post a Comment

0 Comments