Search Your Favorite Songs

ARTISTS

Featured Post

Household Of Faith Lyrics - Steve and Mari jean Green

I Here we are at the start committing to each other By His word and from our hearts We will be a family in a house that will be a home ...

24.7.13

Walang hanggang pasasalamat lyrics


Verse 1
Salamat sa iyo aming Ama
Salamat sa'yong mga likha
Salamat sa liwanag ng araw at buwan
Salamat sa'yo o diyos

Verse 2
Salamat panginoong Hesus
Salamat sa'yong pagliligtas
Salamat sa buhay na walang hanggan
Salamat, salamat sa'yo


Koro
Walang hanggang pasasa-lamat
Ang sa iyo aming sasambitin
Maging sa huling sandali ng aming buhay
Pasasala-mat sa iyo'y walang hanggan

Verse 3
Salamat espiritung banal
Salamat sa liwanag ng buhay
Salamat sa walang hanggang patnubay mo
Salamat sa'yo o diyos

Verse 4
Salamat sa mga magulang ko
Salamat sa mga kapatid ko
Salamat sa lahat ng kaibigan ko
Salamat, salamat sa'yo

Koro
Walang hanggang pasasa-lamat
Ang sa iyo aming sasambitin
Maging sa huling sandali ng aming buhay
Pasasala-mat sa iyo'y walang hanggan

Verse 5
Salamat sa bawa't pagsubok
Salamat sa tibay ng loob
Salamat sa landas ng pagbabago
Salamat sa'yo o diyos

Verse 6
Salamat sa wagas na pag-ibig mo
Salamat iniibig mo ako
Salamat sa bawa't taong nagmahal
Salamat, salamat sa'yo

Koro
Walang hanggang pasasa-lamat
Ang sa iyo aming sasambitin
Maging sa huling sandali ng aming buhay
Pasasala-mat sa iyo'y walang hanggan
Walang hanggang pasasa-lamat
Ang sa iyo aming sasambitin
Maging sa huling sandali ng aming buhay

coda
Pasasa-lamat sa'yo
Walang hanggan

Thanksgiving song

1 comment:

beverly antonio said...

This song reminds me of my music teacher(Mr. Leo Rosario).He composed ans sung this song. I did not see him anymore after graduation 2002.

Search Your Favorite Songs