Gozos Siñor San Nicolas De Tolentino

GOSOS

Koro:
San Nicolas nga bulahan, sa birtud katingalahan
Imo kaming panabangan, imo kaming panabangan
Karon, karon ug sa oras nga tanan.

1. Ikaw langit sa daghang bitoon
Sa walay sanglit nga kahayag
Ang kalooy imong gipahayag
Sa mga nagsubo sa kagabhion
  Imo kaming panabangan, imo kaming panabangan
  Karon, karon ug sa oras nga tanan. (Koro)

2. Ang maayong kinabuhi mo
Daw suga nga magadan-ag
Sa pagkaluwas makakaplag
Kadtong magsunod kanimo
  Imo kaming panabangan, imo kaming panabangan
  Karon, karon ug sa oras nga tanan. (Koro)

3. Sa anghel ikaw nahasama
Sa nagpuyo pa ikaw sa yuta
Ang imong pagkasantos nakita
Sa kaputli mong way sama
  Imo kaming panabangan, imo kaming panabangan
  Karon, karon ug sa oras nga tanan. (Koro)

4. Ang imong kalag ug lawas
Sa Dios maoy puloy-anan
Ug sa hilo sa kasal-anan
Ikaw mahal nga santos naluwas
  Imo kaming panabangan, imo kaming panabangan
  Karon, karon ug sa oras nga tanan. (Koro)

5. Sa virtudes nga pagsunod
Maoy imong mainit nga tinguha
Sa pagpaubos imong nakuha
Nga ikaw karon ginatahod
  Imo kaming panabangan, imo kaming panabangan
  Karon, karon ug sa oras nga tanan. (Koro)

6. Ang imong tinapay maoy bulong
Sa mga masakiton
Ang kaay ilang hakaplagan
Kon sa pagbuot sa Dios mahauyon
  Imo kaming panabangan, imo kaming panabangan
  Karon, karon ug sa oras nga tanan. (Koro)

7. Mga nagbati ug kakulian
Mga inahan nga nagsabak
Nakadangat sa maayong pag-anak
Gikan sa imong panabang.
  Imo kaming panabangan, imo kaming panabangan
  Karon, karon ug sa oras nga tanan. (Koro)

8. Bisan unsang sakit nga bati-on
Mangaluwas ug kapugngan
Imong gitabangan ang nga tanan
Sanglit ikaw tambal nga langitnon
  Imo kaming panabangan, imo kaming panabangan
  Karon, karon ug sa oras nga tanan. (Koro)

9. Sa porgatoryo nga puloy-anan
Sa dili maisip nag mga kalag
Sa pagkaluwas nakakaplag
Sa hataas mong pahanongdanon
  Imo kaming panabangan, imo kaming panabangan
  Karon, karon ug sa oras nga tanan. (Koro)

10. Dan kami nag-ampo kanimo
Dungga ang pangamuyo
Sa grasya unta makapuyo
Kaming mga devotos nimo
  Imo kaming panabangan, imo kaming panabangan
  Karon, karon ug sa oras nga tanan. (Koro)

Post a Comment

0 Comments