San Nicolas, Among Patron! Lyrics - Christian Song Lyrics
Search Your Favorite Songs

Featured Post

Nothing Else Lyrics - Cody Carnes

Verse 1 I'm caught up in Your presence I just want to sit here at Your feet I'm caught up in this holy moment I never want to le...

11.9.13

San Nicolas, Among Patron! Lyrics

Koro
San Nicolas bulahan ug balaan
Gasa sa Dios alang sa tanan.
Sa Nicolas bulahan ug balaan
Gasa sa Dios alang sa tanan.

Verse1
San Nicolas  ikaw modelo sa kinabuhi
Matarong ug sulundon, ikaw among giya.
Sa paglawig ‘ning kalibutan
Aron uban sa Dios magpuyo sa kahangturan

Koro
San Nicolas bulahan ug balaan
Gasa sa Dios alang sa tanan.
Sa Nicolas bulahan ug balaan
Gasa sa Dios alang sa tanan.

Verse 2
‘Kaw sumbanan nga malig-on sa isig-kaingon
Sa Dios ikaw gipadala  ikaw among gimahal
Nangamuyo, panlabanan mo aron uban sa Dios magpuyo nga malipayon.

Koro
San Nicolas bulahan ug balaan
Gasa sa Dios alang sa tanan.
Sa Nicolas bulahan ug balaan
Gasa sa Dios alang sa tanan.

Verse 3
Pinaagi sa pangaliya  mo, pangayuon buotan namo
Nga patron ikaw among sangpiton, aron kami
Magmalam-puson kuyog  ni kristo anak  sa Dios nga amahan.

Koro
San Nicolas bulahan ug balaan
Gasa sa Dios alang sa tanan.
Sa Nicolas bulahan ug balaan
Gasa sa Dios alang sa tanan.

Coda
Gasa sa Dios alang sa tanan.

No comments:

Search Your Favorite Songs