Search Your Favorite Songs

ARTISTS

Featured Post

Household Of Faith Lyrics - Steve and Mari jean Green

I Here we are at the start committing to each other By His word and from our hearts We will be a family in a house that will be a home ...

11.9.13

San Nicolas, Among Patron! Lyrics

Koro
San Nicolas bulahan ug balaan
Gasa sa Dios alang sa tanan.
Sa Nicolas bulahan ug balaan
Gasa sa Dios alang sa tanan.

Verse1
San Nicolas  ikaw modelo sa kinabuhi
Matarong ug sulundon, ikaw among giya.
Sa paglawig ‘ning kalibutan
Aron uban sa Dios magpuyo sa kahangturan

Koro
San Nicolas bulahan ug balaan
Gasa sa Dios alang sa tanan.
Sa Nicolas bulahan ug balaan
Gasa sa Dios alang sa tanan.

Verse 2
‘Kaw sumbanan nga malig-on sa isig-kaingon
Sa Dios ikaw gipadala  ikaw among gimahal
Nangamuyo, panlabanan mo aron uban sa Dios magpuyo nga malipayon.

Koro
San Nicolas bulahan ug balaan
Gasa sa Dios alang sa tanan.
Sa Nicolas bulahan ug balaan
Gasa sa Dios alang sa tanan.

Verse 3
Pinaagi sa pangaliya  mo, pangayuon buotan namo
Nga patron ikaw among sangpiton, aron kami
Magmalam-puson kuyog  ni kristo anak  sa Dios nga amahan.

Koro
San Nicolas bulahan ug balaan
Gasa sa Dios alang sa tanan.
Sa Nicolas bulahan ug balaan
Gasa sa Dios alang sa tanan.

Coda
Gasa sa Dios alang sa tanan.

No comments:

Search Your Favorite Songs