Nuestro Padre Jesus Nazareno Lyrics - Christian Song Lyrics
Search Your Favorite Songs

Featured Post

Nothing Else Lyrics - Cody Carnes

Verse 1 I'm caught up in Your presence I just want to sit here at Your feet I'm caught up in this holy moment I never want to le...

9.1.14

Nuestro Padre Jesus Nazareno Lyrics

By:  Lucio San Pedro

Nuestro Padre Jesus Nazareno,
Sinasamba Ka namin,
Pinipintuho Ka namin
Aral Mo ang aming buhay
at Kaligtasan.

Nuestro Padre Jesus Nazareno,
Iligtas Mo kami sa Kasalanan.
Ang Krus Mong kinamatayan ay
Sagisag ng aming Kaligtasan.

Koro
Nuestro Padre Jesus Nazareno,
Dinarangal Ka namin!
Nuestro Padre Jesus Nazareno,
Nilul'walhati Ka namin! (2x)


Photo Credit to: TravelswithShiela

No comments:

Search Your Favorite Songs