Search Your Favorite Songs

ARTISTS

Featured Post

Household Of Faith Lyrics - Steve and Mari jean Green

I Here we are at the start committing to each other By His word and from our hearts We will be a family in a house that will be a home ...

10.11.14

Balang Araw Lyrics


I
Balang araw, ang liwanag matatanaw ng bulag;
Ang kagandahan ng umaga,
Pagmamasdan sa tuwina.
Aleluya, aleluya

Koro
Narito na’ng manunubos,
Luwalhatiin ang Diyos.

II
Pasasalamat at papuri, awit ng luwalhati.
Aleluya, aleluya

Koro
Narito na’ng manunubos,
Luwalhatiin ang Diyos.

III
Balang araw, tatakbo ang pilay at ang lumpo;
Magsasayaw sa kagalakan,
Iindak sa katuwaan.

Koro
Narito na’ng manunubos,
Luwalhatiin ang Diyos.

II
Balang araw, mumutawi sa bibig ng mga pipi,
Pasasalamat at papuri, awit ng luwalhati.

Luwalhatiin 5x

Ang Diyos.

No comments:

Search Your Favorite Songs