Balang Araw Lyrics


I
Balang araw, ang liwanag matatanaw ng bulag;
Ang kagandahan ng umaga,
Pagmamasdan sa tuwina.
Aleluya, aleluya

Koro
Narito na’ng manunubos,
Luwalhatiin ang Diyos.

II
Pasasalamat at papuri, awit ng luwalhati.
Aleluya, aleluya

Koro
Narito na’ng manunubos,
Luwalhatiin ang Diyos.

III
Balang araw, tatakbo ang pilay at ang lumpo;
Magsasayaw sa kagalakan,
Iindak sa katuwaan.

Koro
Narito na’ng manunubos,
Luwalhatiin ang Diyos.

II
Balang araw, mumutawi sa bibig ng mga pipi,
Pasasalamat at papuri, awit ng luwalhati.

Luwalhatiin 5x

Ang Diyos.

Post a Comment

0 Comments