Balang Araw Lyrics - Christian Song Lyrics
Search Your Favorite Songs

Featured Post

Nothing Else Lyrics - Cody Carnes

Verse 1 I'm caught up in Your presence I just want to sit here at Your feet I'm caught up in this holy moment I never want to le...

10.11.14

Balang Araw Lyrics


I
Balang araw, ang liwanag matatanaw ng bulag;
Ang kagandahan ng umaga,
Pagmamasdan sa tuwina.
Aleluya, aleluya

Koro
Narito na’ng manunubos,
Luwalhatiin ang Diyos.

II
Pasasalamat at papuri, awit ng luwalhati.
Aleluya, aleluya

Koro
Narito na’ng manunubos,
Luwalhatiin ang Diyos.

III
Balang araw, tatakbo ang pilay at ang lumpo;
Magsasayaw sa kagalakan,
Iindak sa katuwaan.

Koro
Narito na’ng manunubos,
Luwalhatiin ang Diyos.

II
Balang araw, mumutawi sa bibig ng mga pipi,
Pasasalamat at papuri, awit ng luwalhati.

Luwalhatiin 5x

Ang Diyos.

No comments:

Search Your Favorite Songs