Pagkakaibigan by Hangad - Video and Lyrics - Christian Song Lyrics
Search Your Favorite Songs

Featured Post

Nothing Else Lyrics - Cody Carnes

Verse 1 I'm caught up in Your presence I just want to sit here at Your feet I'm caught up in this holy moment I never want to le...

5.2.15

Pagkakaibigan by Hangad - Video and Lyrics

By: Hangad

I
Ang sinumang sa aki’y nananahan,
mananahan din ako sa kanya
At kung siya’y mamunga nang masagana,
S’ya sa ama’y nagbigay ng karangalan.

Koro1
Mula ngayon, kayo’y aking kaibigan,
 hinango sa dilim at kababaan.
Ang kaibiga’y mag-aalay ng sarili n’yang buhay,
Walang hihigit sa yaring pag-aalay.

II
Kung paanong mahal ako ng aking ama,
 sa inyo’y aking ipinadarama.
Sa pag-ibig ko kayo sana ay manahan,
At bilin ko sa inyo ay magmahalan. (koro1)
III
Pinili ka’t hinirang upang mahalin,
Nang mamunga’t bunga mo’y panatilihin.
Humayo ka’t mamunga nang masagana.
Kagalakang walang-hanggang ipamamana.

Koro 2
Mula ngayon, kayo’y aking kaibigan,
Hinango sa dilim at kababaan.
Ang kaibaiga’y mag-aalay ng sarili n’yang buhay,
Walang hihigit sa yaring pag-aalay.

Pagkakaibigan

No comments:

Search Your Favorite Songs