Search Your Favorite Songs

ARTISTS

Featured Post

Household Of Faith Lyrics - Steve and Mari jean Green

I Here we are at the start committing to each other By His word and from our hearts We will be a family in a house that will be a home ...

20.3.15

Bayan, magsiawit na By: Hangad - Video and Lyrics

By: Hangad
Lyrics and music: Arnel Aquino SJKoro:
Bayan, magsiawit na! Bayan, pinagpala ka!
Dakilang biyayang pangako Niya sumilay na!

Verse 1
Sinauna Mong hangarin ang tao nga'y tubusin
Upang Siya ay makapiling, mapag-irog na Diyos natin. (Koro)

Verse 2
Sa aba Niyang pagkatao, sa buhay Niya sa mundo.
Inihayag Kanyang puso, Tinig ng Ama nating Diyos. (Koro)

Verse 3
Pananatili Niyang tunay, 'Spiritung ating gabay
Kahulugan at pag-asa, pagmamahal at biyaya.

Koro:
Bayan, magsiawit na! Bayan, pinagpala ka!
Dakilang biyayang pangako Niya sumilay na!

coda:
Dakilang biyayang pangako Niya sumilay na!

No comments:

Search Your Favorite Songs