Tinapay Ng Buhay - Manoling Francisco - Christian Song Lyrics
Search Your Favorite Songs

Featured Post

Nothing Else Lyrics - Cody Carnes

Verse 1 I'm caught up in Your presence I just want to sit here at Your feet I'm caught up in this holy moment I never want to le...

21.8.16

Tinapay Ng Buhay - Manoling Francisco

Koro:
Ikaw, Hesus, ang tinapay ng buhay
Binasbasan, hinati't inialay
Buhay na ganap
Ang sa ami'y kaloob
At pagsasalong walang hanggan

1
Basbasan ang buhay naming handog
Nawa'y matulad
Sa pag-aalay mo
Buhay na laan nang lubos
Sa mundong sa pag-ibig ay kapos

Koro:
Ikaw, Hesus, ang tinapay ng buhay
Binasbasan, hinati't inialay
Buhay na ganap
Ang sa ami'y kaloob
At pagsasalong walang hanggan

2
Marapatin sa kapwa maging tinapay
Kagalakan sa nalulumbay
Katarungan sa naaapi
At kanlungan ng bayan mong sawi

Koro:
Ikaw, Hesus, ang tinapay ng buhay
Binasbasan, hinati't inialay
Buhay na ganap
Ang sa ami'y kaloob
At pagsasalong walang hanggan


Download the Lyrics and Chords for Tinapay Ng Buhay >>>Click Here<<<

No comments:

Search Your Favorite Songs