Awit Ng Pag-Asam Lyrics - Hangad - Christian Song Lyrics
Search Your Favorite Songs

Featured Post

Nothing Else Lyrics - Cody Carnes

Verse 1 I'm caught up in Your presence I just want to sit here at Your feet I'm caught up in this holy moment I never want to le...

23.9.16

Awit Ng Pag-Asam Lyrics - Hangad

Tulad ng usang uhaw sa tubig ng batis,
ang aking kaluluwa sa Yo'y nananabik.
Sa Iyong dambana ako'y aawit, sasamba.
Tanging hangad ng buhay ko'y Ikaw, walang iba.

Koro:
Ikaw lang Panginoon, lakas ko't tanggulan.
Pusong tigib sa hirap, Ikaw ang tanging asam.

Ang pagod kong diwa ay Iyong pahupain.
Magdamag na pagtangis sana ay aliwin.
Masdan ang wangis kong hanap ang Iyong langit.
Bagabag na kalooba'y punan ng pag-ibig.

Koro:
Ikaw lang Panginoon, lakas ko't tanggulan.
Pusong tigib sa hirap, Ikaw ang tanging asam.

Tulad ng usang uhaw sa tubig ng batis,
ang aking kaluluwa sa Yo'y nananabik.
Sa Iyong dambana ako'y aawit, sasamba.
Tanging hangad ng buhay ko'y Ikaw, walang iba.
Tanging hangad ng buhay ko'y Ikaw, walang iba.

Music and Lyrics: Natthan Dublin

Music Video || Courtesy: Youtube.com
No comments:

Search Your Favorite Songs