Search Your Favorite Songs

ARTISTS

Featured Post

Household Of Faith Lyrics - Steve and Mari jean Green

I Here we are at the start committing to each other By His word and from our hearts We will be a family in a house that will be a home ...

23.9.16

Awit Ng Pag-Asam Lyrics - Hangad

Tulad ng usang uhaw sa tubig ng batis,
ang aking kaluluwa sa Yo'y nananabik.
Sa Iyong dambana ako'y aawit, sasamba.
Tanging hangad ng buhay ko'y Ikaw, walang iba.

Koro:
Ikaw lang Panginoon, lakas ko't tanggulan.
Pusong tigib sa hirap, Ikaw ang tanging asam.

Ang pagod kong diwa ay Iyong pahupain.
Magdamag na pagtangis sana ay aliwin.
Masdan ang wangis kong hanap ang Iyong langit.
Bagabag na kalooba'y punan ng pag-ibig.

Koro:
Ikaw lang Panginoon, lakas ko't tanggulan.
Pusong tigib sa hirap, Ikaw ang tanging asam.

Tulad ng usang uhaw sa tubig ng batis,
ang aking kaluluwa sa Yo'y nananabik.
Sa Iyong dambana ako'y aawit, sasamba.
Tanging hangad ng buhay ko'y Ikaw, walang iba.
Tanging hangad ng buhay ko'y Ikaw, walang iba.

Music and Lyrics: Natthan Dublin

Music Video || Courtesy: Youtube.com
No comments:

Search Your Favorite Songs