Search Your Favorite Songs

ARTISTS

Featured Post

Household Of Faith Lyrics - Steve and Mari jean Green

I Here we are at the start committing to each other By His word and from our hearts We will be a family in a house that will be a home ...

23.9.16

Walang Ibang Hangad Lyrics

Woh...

Pa’nong di mapapakanta pag buhay ay puspos ng ganda?
Pa’nong mananahimik lang sa biyayang nakamtan?
Kaibigan at tinig, kulay at himig,
Iisang pinagmulan, iisang dahilan.
Woh...

Pa’nong di magagalak? Nasilayan ang ‘Yong mukha. Woh…
Tawag ng kalooban ko’y ipagdiwang ang nadarama.
Tuwa’t pananalig, pag-asa’t pag-ibig,
Iisang pinagmulan, iisang dahilan.
Woh...

Walang ibang hangad kundi awitan Ka!
Awitin ng papuri’t pasalamat sa Iyo.
Nang makita ng buong mundo
Ang pag-ibig at kadakilaan Mo.
Habambuhay isa ang hangad:
Umawit sa ‘Yo.

Woh…

Pa’nong di mapapahiyaw pag damdami’y umaapaw?
Pa’nong di ihahayag kaligtasang natuklasan?
Nang maparangalan, at matularan
Iisang pinagmulan, iisang dahilan.
Woh...

Walang ibang hangad kundi awitan Ka!
Awitin ng papuri’t pasalamat sa Iyo.
Nang makita ng buong mundo
Ang pag-ibig at kadakilaan Mo.
Habambuhay isa ang hangad,
Habambuhay isa ang hangad,
Habambuhay isa ang hangad,
Umawit sa ‘Yo.

Woh...

Music and lyrics by: Paulo K Tirol
Music Video || Courtesy: Youtube.com

No comments:

Search Your Favorite Songs