Search Your Favorite Songs

ARTISTS

Featured Post

Household Of Faith Lyrics - Steve and Mari jean Green

I Here we are at the start committing to each other By His word and from our hearts We will be a family in a house that will be a home ...

24.10.16

Mugna Sa Dios Lyrics

Mugna sa Dios
Ako karon nagpakatakus
Sa pakig-atubang
Dala'ng akong kahuyang
Ug ang pagpaubos.

Bunga sa yuta
Ug ginama sa kamot sa tawo
Halad sa ulipon
Pinaagi niya
Ang ginoo pagadaygon.

Lawas ug kalag
Kining mahal mo nga hatag
Sa kanunay mahalon
Ug sa dayan-dayan
Sa grasya kanunay ko palamboon.

Music Video || Courtesy: Youtube.com

No comments:

Search Your Favorite Songs