Mugna Sa Dios Lyrics - Christian Song Lyrics
Search Your Favorite Songs

Featured Post

Nothing Else Lyrics - Cody Carnes

Verse 1 I'm caught up in Your presence I just want to sit here at Your feet I'm caught up in this holy moment I never want to le...

24.10.16

Mugna Sa Dios Lyrics

Mugna sa Dios
Ako karon nagpakatakus
Sa pakig-atubang
Dala'ng akong kahuyang
Ug ang pagpaubos.

Bunga sa yuta
Ug ginama sa kamot sa tawo
Halad sa ulipon
Pinaagi niya
Ang ginoo pagadaygon.

Lawas ug kalag
Kining mahal mo nga hatag
Sa kanunay mahalon
Ug sa dayan-dayan
Sa grasya kanunay ko palamboon.

Music Video || Courtesy: Youtube.com

No comments:

Search Your Favorite Songs