Pintong Mahiwaga Lyrics - Christian Song Lyrics
Search Your Favorite Songs

Featured Post

Nothing Else Lyrics - Cody Carnes

Verse 1 I'm caught up in Your presence I just want to sit here at Your feet I'm caught up in this holy moment I never want to le...

19.10.16

Pintong Mahiwaga Lyrics

Verse 1
Isang pintong mahiwaga
Di bubukas na kusa si Hesus
Na doo’y tumutukto
Naghihintay ng sagot

Verse 2
Sumagot ka na ba sa kanya
O ayaw mong paabala
Ang buhay mo ay lagging gugulo
Kung wala si Kristo sa iyo

Chorus:
Pag-isipan kung anong ligaya
Ang iyong malalasap doon sa kaluwalhatian
Puso mo’y buksan at si Kristo’y
Anyayahan, kaligtasa’y tunay
Na makakamtan.

Verse 2
Sumagot ka na ba sa kanya
O ayaw mong paabala
Ang buhay mo ay lagging gugulo
Kung wala si Kristo sa iyo

Chorus:
Pag-isipan kung anong ligaya
Ang iyong malalasap doon sa kaluwalhatian
Puso mo’y buksan at si Kristo’y
Anyayahan, kaligtasa’y tunay
Na makakamtan.

Coda:
Makakamtan…makakamtan

No comments:

Search Your Favorite Songs