Unsay Igasa (ko kanimo, tungod sa imong kaayo?) Lyrics

Unsay Igasa (ko kanimo, tungod sa imong kaayo?) Lyrics

Unsay igasa ko kanimo, tungod sa imong kaayo?
Giluwas mo ako gikan sa sala,
Ug kanunay imong gipakita
sa kayo nga way sukod.

Unsaon ko karon pagbalos kanimo niining tanan?
Giluwas mo ako gikan sa sala, ug kanunay imong gipakita
sa kayo nga way sukod.

End
Sa kayo nga way sukod.

Music Video || Courtesy: Youtube.com

Post a Comment

0 Comments