Unsay Igasa (ko kanimo, tungod sa imong kaayo?) Lyrics - Christian Song Lyrics
Search Your Favorite Songs

Featured Post

Nothing Else Lyrics - Cody Carnes

Verse 1 I'm caught up in Your presence I just want to sit here at Your feet I'm caught up in this holy moment I never want to le...

23.10.16

Unsay Igasa (ko kanimo, tungod sa imong kaayo?) Lyrics

Unsay igasa ko kanimo, tungod sa imong kaayo?
Giluwas mo ako gikan sa sala,
Ug kanunay imong gipakita
sa kayo nga way sukod.

Unsaon ko karon pagbalos kanimo niining tanan?
Giluwas mo ako gikan sa sala, ug kanunay imong gipakita
sa kayo nga way sukod.

End
Sa kayo nga way sukod.

Music Video || Courtesy: Youtube.com

No comments:

Search Your Favorite Songs