Mahal na Puso ni Hesus Lyrics - Bukas Palad - Christian Song Lyrics
Search Your Favorite Songs

Featured Post

Nothing Else Lyrics - Cody Carnes

Verse 1 I'm caught up in Your presence I just want to sit here at Your feet I'm caught up in this holy moment I never want to le...

10.1.17

Mahal na Puso ni Hesus Lyrics - Bukas Palad

Mahal na Puso ni Hesus,
kami ay iyong kupkupin,
at akitin ang puso namin
nang grasya mo ay kamtin.

Refrain:
O Kristo’y dinggin aming panalangin.
Laging angkinin ang puso namin.

Banal na Templo’t Tahanan,
dito ay kalangitan.
Ang aliw namin at kayamanan
ang tangi mong laan.


Refrain:
O Kristo’y dinggin aming panalangin.
Laging angkinin ang puso namin.

Mga puso’y ipininid,
alaala’y said.
At ang sala ng tao’y hatid,
sugat sa ‘yong gilid.


Refrain:
O Kristo’y dinggin aming panalangin.
Laging angkinin ang puso namin.

Music Video || Courtesy: Youtube.com

No comments:

Search Your Favorite Songs