Mula Sa'yo Lyrics - Himig Heswita - Christian Song Lyrics
Search Your Favorite Songs

Featured Post

Nothing Else Lyrics - Cody Carnes

Verse 1 I'm caught up in Your presence I just want to sit here at Your feet I'm caught up in this holy moment I never want to le...

10.1.17

Mula Sa'yo Lyrics - Himig Heswita

Koro:
Wala akong maihahandog sa'Yo.
Na ‘di mula sa kabutihan Mo.
Gayun paman, ‘Yong tanggapin.
Aking alay, pabanalin.

Verse 1
Muli kong handog, buhay Mong kaloob,
kalugdan Mo at basbasan.

Koro:
Wala akong maihahandog sa'Yo.
Na ‘di mula sa kabutihan Mo.
Gayun paman, ‘Yong tanggapin.
Aking alay, pabanalin.

Verse 2.
Mula sa Iyo, lahat ng ito;
buhay ko’y pagharian Mo.

Koro 2
Wala akong maihahandog sa Iyo
Na ‘di mula sa kabutihan Mo.
Gayun paman, ‘Yong tanggapin
aking alay pabanalin

tanging hiling.


Music Video || Courtesy: Youtube.com


No comments:

Search Your Favorite Songs