Reyna Ng Langit Lyrics - Bukas Palad

Reyna Ng Langit Lyrics - Bukas Palad

Reyna ng Langit, magsaya! Aleluya!
Anak mong dinala sa tuwa! Aleluya!
Ay nabuhay nang magmuli! Aleluya!
Ipanalangin mo kami sa Ama! Aleluya!

Aleluya! Aleluya! Aleluya! Aleluya!
Aleluya! Aleluya! Aleluya! Aleluya!

Music Video || Courtesy: Youtube.com

Post a Comment

0 Comments