O Inahan (ni Hesukristo) Lyrics - Nars Fernandez - Christian Song Lyrics
Search Your Favorite Songs

Featured Post

Nothing Else Lyrics - Cody Carnes

Verse 1 I'm caught up in Your presence I just want to sit here at Your feet I'm caught up in this holy moment I never want to le...

22.7.17

O Inahan (ni Hesukristo) Lyrics - Nars Fernandez

O, Inahan ni Hesukristo.
Inahan usab namo.
Tultuli kami sa dalan,
ang dalan sa kaluwasan.

Koro
Sa among pagdawat ni Kristo.
Ang mahigugmaong Anak Mo.
Tabangi kami sa pagpangandam,
himo-a kaming angayan.

O, Inahan ni Hesukristo.
Inahan usab namo.
Agaka kami sa gugma,
ang gugma nga walay sama.

Koro
Sa among pagdawat ni Kristo.
Ang mahigugmaong Anak Mo.
Tabangi kami sa pagpangandam,
himo-a kaming angayan.

O, Inahan ni Hesukristo.
Inahan usab namo.
Tudlo-i kami sa angay,
ang bugtong nga makalipay.

Koro
Sa among pagdawat ni Kristo.
Ang mahigugmaong Anak Mo.
Tabangi kami sa pagpangandam,
himo-a kaming angayan.


No comments:

Search Your Favorite Songs