O Inahan (ni Hesukristo) Lyrics - Nars Fernandez

O Inahan (ni Hesukristo) Lyrics - Nars Fernandez

O, Inahan ni Hesukristo.
Inahan usab namo.
Tultuli kami sa dalan,
ang dalan sa kaluwasan.

Koro
Sa among pagdawat ni Kristo.
Ang mahigugmaong Anak Mo.
Tabangi kami sa pagpangandam,
himo-a kaming angayan.

O, Inahan ni Hesukristo.
Inahan usab namo.
Agaka kami sa gugma,
ang gugma nga walay sama.

Koro
Sa among pagdawat ni Kristo.
Ang mahigugmaong Anak Mo.
Tabangi kami sa pagpangandam,
himo-a kaming angayan.

O, Inahan ni Hesukristo.
Inahan usab namo.
Tudlo-i kami sa angay,
ang bugtong nga makalipay.

Koro
Sa among pagdawat ni Kristo.
Ang mahigugmaong Anak Mo.
Tabangi kami sa pagpangandam,
himo-a kaming angayan.


Post a Comment

0 Comments