Search Your Favorite Songs

ARTISTS

Featured Post

Household Of Faith Lyrics - Steve and Mari jean Green

I Here we are at the start committing to each other By His word and from our hearts We will be a family in a house that will be a home ...

22.7.17

O Inahan (ni Hesukristo) Lyrics - Nars Fernandez

O, Inahan ni Hesukristo.
Inahan usab namo.
Tultuli kami sa dalan,
ang dalan sa kaluwasan.

Koro
Sa among pagdawat ni Kristo.
Ang mahigugmaong Anak Mo.
Tabangi kami sa pagpangandam,
himo-a kaming angayan.

O, Inahan ni Hesukristo.
Inahan usab namo.
Agaka kami sa gugma,
ang gugma nga walay sama.

Koro
Sa among pagdawat ni Kristo.
Ang mahigugmaong Anak Mo.
Tabangi kami sa pagpangandam,
himo-a kaming angayan.

O, Inahan ni Hesukristo.
Inahan usab namo.
Tudlo-i kami sa angay,
ang bugtong nga makalipay.

Koro
Sa among pagdawat ni Kristo.
Ang mahigugmaong Anak Mo.
Tabangi kami sa pagpangandam,
himo-a kaming angayan.


No comments:

Search Your Favorite Songs