Wala Kang Katulad (O Diyos) Lyrics - Rev. Renato Mendoza

Wala Kang Katulad (O Diyos) Lyrics - Rev. Renato Mendoza

Wala kang katulad,
Wala kang katulad,
Wala kang katulad, O Diyos

Sa Iyong pag-ibig at kapangyarihan
Wala kang katulad, O Diyos
Habag na 'di nagmamaliw
Kapayapaang bilang mang-aaliw
Sa ‘yong biyaya at kaluwalhatian
Wala kang katulad, O Diyos

Wala kang katulad,
Wala kang katulad,
Wala kang katulad, O Diyos

Sa ‘Yong kalinga at katapatan
Wala kang katulad, O Diyos
Awa na lalaging sariwa
Lubos at ganap ang Iyong pang-unawa
Sa iyong katwiran at kabanalan
Wala kang katulad, O Diyos

Wala kang katulad,
Wala kang katulad,
Wala kang katulad, O Diyos

Sa ‘Yong pangako at kabutihan
Wala kang katulad, O Diyos
Galak na 'di napaparam
Pumapawi ng lahat kong agam-agam
Sa ‘Yo ang papuri at karangalan
Wala kang katulad, O Diyos

Galak na 'di napaparam
Pumapawi ng lahat kong agam-agam
Sa ‘Yo ang papuri at karangalan
Wala kang katulad, O Diyos

Ikaw lamang ang nais ng buhay ko.

Wala kang katulad,
Wala kang katulad,
Wala kang katulad, O Diyos

Sa ‘Yong pangako at kabutihan
Wala kang katulad, O Diyos
Galak na 'di napaparam
Pumapawi ng lahat kong agam-agam
Sa ‘Yo ang papuri at karangalan
Wala kang katulad, O Diyos

Galak na 'di napaparam
Pumapawi ng lahat kong agam-agam
Sa ‘Yo ang papuri at karangalan
Wala kang katulad, O Diyos


Post a Comment

0 Comments