Ako'y Binago Niya Lyrics - Christian Song Lyrics
Search Your Favorite Songs

Featured Post

Nothing Else Lyrics - Cody Carnes

Verse 1 I'm caught up in Your presence I just want to sit here at Your feet I'm caught up in this holy moment I never want to le...

16.1.18

Ako'y Binago Niya Lyrics

Verse 1:
Nung una, ang akala ko
Ang buhay ko’y di na magbabago
At kahit, ano pang gawin
Ako’y bumabalik sa maling gawaiin
Marami na akong sinubukan
Kung sino-sinong nilapitan
Nang halos Ako ay sumuko na
Si Hesus ay nakilala

Chorus:
Ang aking Buhay ay binago Niya
Magmula nang ako’y magpasya
Sa aking puso’y pag hariin Siya
Anong himala, Ako’y nag-iba

Bridge:
Kasalanan ko ay pinatawad
Ginawang Anak Niya
Sa langit pupunta
O Kaybuti ng Diyos at ako’y binago Niya

Verse 2:
Lumipas ang mga taon
Lalong naging tapat ang Panginoon
Sa aking mga pagkukulang
Siya ang nagtutuwid sa aking daan…
Kung iisipin ko lamang
Sa kahapon ko siya ang kulang
Sa aking mga kailangan
Higit Siya sa sino pa man


No comments:

Search Your Favorite Songs