Inang Mahal Lyrics - Hangad - Christian Song Lyrics
Search Your Favorite Songs

Featured Post

Nothing Else Lyrics - Cody Carnes

Verse 1 I'm caught up in Your presence I just want to sit here at Your feet I'm caught up in this holy moment I never want to le...

24.6.19

Inang Mahal Lyrics - Hangad

Inang Mahal - Rene San Andres

Inang mahal,
Mariang Ina sa kandungan mo'y nahimlay
Ang sanggol mong aming buhay.

Pakinggan mo
At ihatid aming mga panalangin
Kay Hesus na kaligtasan namin.

Pag-ibig mo, Inang kay tamis,
Ipadama mo sa aming tumatangis.
Turuan mo kaming magmahal
Kay Hesus, aming Tagapagligtas.

Inang mahal,
Huwaran ka ng pagsisilbi sa Diyos
Sa pag-akap mo kay Hesus.

Pakinggan mo,
Ang panalangin naming matularan ka
Sa tindi ng pag-ibig mo sa Kanya.Music and lyrics by: Rene San Andres
Album: Hangad (2015)


No comments:

Search Your Favorite Songs