Siluin Mo Lyrics - Sr. Bubbles Bandojo, R.C. - Christian Song Lyrics
Search Your Favorite Songs

Featured Post

Nothing Else Lyrics - Cody Carnes

Verse 1 I'm caught up in Your presence I just want to sit here at Your feet I'm caught up in this holy moment I never want to le...

25.6.19

Siluin Mo Lyrics - Sr. Bubbles Bandojo, R.C.

Siluin Mo - Sr. Bubbles Bandojo, R.C.

Verse 1
Siluin Mo akong pagod na sa paglalagalag.
Siluin Mo akong pagod na sa paglalagalag.

Verse 2
Puluputin Mo ng lubid ang binti kong namimigti nang matigil na ang
mga paa kong kinakalyo sa pagtahak ng landas na madawag at mabato.

Chorus
Siluin mo akong pagod na sa paglalagalag.
Siluin mo akong pagod na sa paglalagalag.

Verse 3
Tangan Mo nang mahigpit ang mga braso kong nangangawit.
Nauwi na't maghanapan aking mga kamay ng
maaapuhap, mahihipo, mapipisil, masisiil.

Chorus
Siluin Mo akong pagod na sa paglalagalag.
Siluin Mo akong pagod na sa paglalagalag.

Verse 4
Ngunit iwan Mo akong bulag nang
matanggal sa akin ang nais kong titigan ko.
At sa wakas ay tumulo ang mga luha, Ikaw lamang ang makatutuyo.

Chorus
Siluin Mo akong pagod na sa paglalagalag.
Siluin Mo akong pagod na sa paglalagalag.

Siluin Mo akong pagod na sa paglalagalag.
Siluin Mo akong pagod na sa paglalagalag.Written by: Rofel Brion
Music: Toto Sorioso
Jesuit Music Ministry

No comments:

Search Your Favorite Songs