Umawit Kayo! Lyrics - Hangad - Christian Song Lyrics
Search Your Favorite Songs

Featured Post

Nothing Else Lyrics - Cody Carnes

Verse 1 I'm caught up in Your presence I just want to sit here at Your feet I'm caught up in this holy moment I never want to le...

23.6.19

Umawit Kayo! Lyrics - Hangad

Umawit Kayo! - Arnel Aquino, SJ

Koro:
Umawit kayo ng bagong awitin sa Panginoong butihin!

Verse 1
Yahweh kong mahal,
Kahanga-hanga ang 'Yong mga Kamay.
Ang Bisig Mo aking tagumpay.
Ipinakilala ng aking Diyos sa lahat ng bansa
Kanyang kapangyarihan at awa.

Koro:
Umawit kayo ng bagong awitin sa Panginoong butihin!

Verse 2
Yahweh kong tapat,
Di Mo nilimot ang 'Yong mga sumpa.
Ang Pag-ibig Mo laging matatag.
Ngayo'y umaawit buong daigdig sa Iyong tagumpay
At paghango sa amin, 'Yong bayan.

Koro:
Umawit kayo ng bagong awitin sa Panginoong butihin!

Verse 3
Yahweh kong Ama,
Kay luwalhati ng 'Yong mga likha.
Sa kalangitan may pagdiriwang.
Ang mga dagat at ilog man ay nagsusumigaw
Sa 'Yong kadakilaan at dangal.

Koro:
Umawit kayo ng bagong awitin sa Panginoong butihin!

coda:
Magsumigaw sa kaligayahan!
Itanghal kadakilaan ng Diyos! (ng Diyos!)

Koro:
Umawit kayo ng bagong awitin sa Panginoong butihin!

Umawit kayo ng bagong awitin sa Panginoong butihin!Music and lyrics by: Arnel Aquino, SJ
Album: Hangad (2015)

No comments:

Search Your Favorite Songs