Bato Balani Sa Gugma Lyrics - Santo Niño

Bato Balani Sa Gugma Lyrics - Santo Niño

Bato balani sa gugma,
Sa daang tawo palangga.

Tubag:
KANAMO MALOOY KA UNTA
NGA KANIMO NANGGILABA

Dinhi sa siyudad sa Sugbo
ang matahum mong larawan.
sa unang mga misyonero,
sa usang balay hipalgan.
Kanila ikaw nagpakita
gikan da sa imong gugma.

Tubag:
KANAMO MALOOY KA UNTA
NGA KANIMO NANGGILABA

Giludhan ka ug gisimba
niadtong mga kaparian
sa tanang mga katawhan
sa mga ponoan nila:
kay sa pagtan-aw kanimo
Kristiyanos sila nahimo.

Tubag:
KANAMO MALOOY KA UNTA
NGA KANIMO NANGILABA

Ang simbahan gipatindog
niadtong mga tawhana,
aron ang larawan nimo
dunay usang puluyanan.
ug didto gihangyo nila
nga kaluy-an nimo sila.

Tubag:
KANAMO MALOOY KA UNTA
NGA KANIMO NANGILABA

Nangayo kami kanimo
nga ang matahum mong larawan,
sa sulud sa kalag namo
makahimog puluyanan,
kay sa tanang kinahanglan
ikaw ang among dalangpan.

Tubag:
KANAMO MALOOY KA UNTA
NGA KANIMO NANGILABA


See also: O, Senyor Santo Niño

Post a Comment

0 Comments