No Copyright Infringement Intended, for Educational Purposes Only.

Alay Sa Diyos Lyrics - Manoling V. Francisco

Verse 1
O Diyos, Awang Di Mabilang
Tanggapin Mo Yaring Aming Alay
Gawin Ito Bilang Tanda
Ng Aming Kaligtasan.

Koro:
Narito, O Ama, Alak At Tinapay,
Bunga Ng Lupa At Ng Aming Paggawa.

Verse 2
O Dios, Awang Di Mabilang
Tanggapin Mo Yaring Aming Alay
Gawing Alaala Ng Pagkamatay
Muling Pagkabuhay Ni Hesuskristo.

Koro:
Narito, O Ama, Alak At Tinapay,
Bunga Ng Lupa At Ng Aming Paggawa.

Verse 3
O Diyos, Awang Di Mabilang
Tanggapin Mo Yaring Aming Alay.
Sa Bisa Nitong Sakripisyo Mapasaamin
Ang Buhay Na Walang Hanggan.

Koro
Narito, O Ama, Alak At Tinapay,
Bunga Ng Lupa At Ng Aming Paggawa.

Written By: Timoteo Jose M. Ofrasio, SJ
Music By: Manoling V. Francisco, SJ

Post a Comment

0 Comments