No Copyright Infringement Intended, for Educational Purposes Only.

Oratio Imperata - Batok Sa Covid 19 Ug Pag-Ampo Alang Sa Mga Medical Frontliners


Dios among Amahan, midangop kami kanimo sa among panginahanglan
aron imo kaming panalipdan batok sa COVID 19
nga naghulga ug mikalas na sa daghang kinabuhi.

Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan 
sa pagkaplag sa tambal niining maong sakit ug pagpakgang sa iyang pagkuyanap.


Panalipdi ang mga mananambal ug tanang medical frontliners 
aron moalagad sila sa mga masakiton uban sa kahanas ug kalooy.

Nagapasalamat kami sa ilang pagtahan sa kaugalingon 
ug bayanihong pag-alagad aron panalipdan ang kinabuhi sa katawhan.

Nagaampo kami alang niadtong nahiagom sa maong sakit. 
Mamaayo unta sila sa dali nga panahon. 
Panalipdi sila nga nag-atiman kanila. 
Ihatag ang kalinaw ug kinabuhing dayon alang sa mga nangamatay.

Niining panahon sa dakong pagsulay, hatagi kami sa grasya sa pagbuhat
alang sa kaayohan sa tanan ug pagtabang sa mga nanginahanglan. 
Nagahangyo kami kanimo nga mahunong na unta ang pagkuyanap niining maong sakit
ug luwasa kami sa among mga kahadlok.

Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, Imong Anak, 
nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, 
Dios nga usa, hangtud sa kahangturan. Amen.

Midangop kami sa imong panalipod, o Santa nga Inahan sa Dios. 
Ayaw pakyasa ang among pag-ampo alang sa among mga panginahanglan. 
Ug ipahilayo kami kanunay sa mga kakuyaw ug katalagman,
O mahimayaon ug bulahang Birhen Maria. Amen.


Santa Maria, kaayohan sa mga masakiton, ig-ampo mo kami. 
San Rafael Arkanghel, ig-ampo mo kami.
San Roque, ig-ampo mo kamo. 
San Lorenzo Ruiz, ig-ampo mo kami.
San Pedro Calungsod, ig-ampo mo kami. 
San Nicolas de Tolentino, ig-ampo mo kami.

Post a Comment

0 Comments