No Copyright Infringement Intended, for Educational Purposes Only.

Awit ng Pagsuyo Lyrics - Bukas Palad

Awit ng Pagsuyo Lyrics - Bukas Palad


Koro:
Bawat naming sambitin
Bawat naming awitin
Ay papuri't parangal sa 'yo
Pakinggan mo, Inang mahal
Ang awit ng pagsuyo

O mahal naming Ina
Aming galak at saya
Kandungin, aliwin
Kami sa oras ng pighati

Koro:
Bawat naming sambitin
Bawat naming awitin
Ay papuri't parangal sa 'yo
Pakinggan mo, Inang mahal
Ang awit ng pagsuyo

Kalangita'y nagdiriwang
Sa karangalang nakamtan
Puso mo'ng kay wagas
Kandungan ng Tagapagligtas

Koro:
Bawat naming sambitin
Bawat naming awitin
Ay papuri't parangal sa 'yo
Pakinggan mo, Inang mahal
Ang awit ng pagsuyo

Coda:
Bawat naming sambitin
Bawat naming awitin
Ay awit ng pagsuyo

Post a Comment

0 Comments