No Copyright Infringement Intended, for Educational Purposes Only.

Pag-alabin Aming Puso Lyrics - Bukas Palad

Pag-alabin Aming Puso Lyrics - Bukas Palad


Koro:
Panginoon, 'Yong pag-alabin aming puso
Pagkat dahop sa pag-ibig kaming palalo
Kami'y turuan magmahal nang wagas
Nang puso nami'y tulad ng sa Iyo'y magningas

Pawiin Mo ang aming hinanakit
Nang aming malimot sakit at pait
Turuang patawarin ng may kaganaang-loob
Ang kapwa naming sa ami'y bumigo

Koro:
Panginoon, 'Yong pag-alabin aming puso
Pagkat dahop sa pag-ibig kaming palalo
Kami'y turuan magmahal nang wagas
Nang puso nami'y tulad ng sa Iyo'y magningas

Ibangon aming pusong nakalugmok
Nalulunod sa sariling lungkot at dagok
Himuking dumamay sa pasakit ng iba
Paglingkuran aming bayang dalita

Koro:
Panginoon, 'Yong pag-alabin aming puso
Pagkat dahop sa pag-ibig kaming palalo
Kami'y turuan magmahal nang wagas
Nang puso nami'y tulad ng sa Iyo'y magningas

Written By: Manuel V. Francisco Sj

Post a Comment

0 Comments