No Copyright Infringement Intended, for Educational Purposes Only.

Pag-ibig Lang ang susi ng Lahat Lyrics

Umiiyak ang bata sa lansangan
Ang magkalahi ay kapwa nag-aalitan
May galit na laganap 
At may mga nagpapanggap
Sadyang ganyan lang ba ang buhay

Kung sino-sino na ang ating nasisisi
Sa lahat ng mga nangyayari
Ang bigong mga pangako
Ay di na maitatago
Lalo lang lumalala ang sugat na hatid Kaligtasa'y kailangan na
Pagka't naghihintay sila
Sa ating pagkakaisa

Refrain 1
Pag-ibig lang ang susi ng lahat
Ang siyang magbubuklod sa `ting lahat Hawak mo kaibigan ang isang kapangyarihan
Na magbubuklod sa `ting lahat

Refrain 2
Pag-ibig lang ang susi ng lahat
Ang siyang magbubuklod sa `ting lahat 
Ang Diyos ang siyang nagturo, isang dakilang pangako
Si Hesus ang susi ng lahat

Kung sino-sino na ang ating nasisisi
Sa lahat ng mga nangyayari
Ang bigong mga pangako
Ay di na maitatago
Lalo lang lumalala ang sugat na hatid Kaligtasa'y kailangan na
Pagka't naghihintay sila
Sa ating pagkakaisa

Pag-ibig lang ang susi ng lahat Ang siyang magbubuklod sa `ting lahat
Hawak mo kaibigan ang isang kapangyarihan
Na magbubuklod sa `ting lahat
Pag-ibig lang ang susi ng lahat
Ang siyang magbubuklod sa `ting lahat Hawak mo kaibigan ang isang kapangyarihan
Na magbubuklod sa `ting lahat

Pag-ibig lang ang susi ng lahat
Ang siyang magbubuklod sa `ting lahat
Ang Diyos ang siyang nagturo, isang dakilang pangako Si Hesus ang susi ng lahat

Post a Comment

0 Comments