Advertisement

Search Your Favorite Songs

Search Your Favorite Songs

Pasko na naman lyrics

-->

Pasko na naman 
o kay tulin ng araw 
paskong nagdaan, 
tila ba kung kailan lang 
ngayon ay pasko, 
dapat pasalamatan 
ngayon ay pasko 
tayo ay mag-awitan 

koro: 
pasko! Pasko! 
Pasko na namang muli! 
Tanging araw na ating 
pinakamimithi 
pasko! Pasko! 
Pasko na namang muli! 
Ang pag-i--big 
naghahari.

Related Posts

0 Response to " Pasko na naman lyrics "

Search Your Favorite Songs