Advertisement

Search Your Favorite Songs

Search Your Favorite Songs

Sulod nga malipayon Lyrics


-->
 I
Sulod nga malipayon
Sa balay sa atong Dios
Ipadangat ang pagdayeg
Ni hesus ang manunubos
Nga nagbag-o sa kalipay
Sa atong pagpakabuhi.

II
Sulod nga malipayon sa balaysa atong Dios.
Ang anak sa dios gihatag nga nagaluwas kanato,
Gipaambit ta sa gugma ug sa diosnon nga kahayag.

coda
Sulod nga malipayon
Sa balay sa atong dios.

Related Posts

0 Response to " Sulod nga malipayon Lyrics "

Search Your Favorite Songs