Advertisement

Search Your Favorite Songs

Search Your Favorite Songs

Umanhi ka, Mesiyas


I
UMANHI KA, MESIYAS,
KAMI KANIMO NAGHAMDUM.
IKAW MAN ANG PAGLAUM KANAMO MAGLUWAS.

KORO:
MANUNUBOS, UMANHI KA.
ANG KANGITNGITAN SA YUTA HAYAGI SA IMONG GRASYA.
UMANHI KA, MESIYAS,
KAMI KANIMO NAGHANDUM.
IKAW MAN ANG PAGLAUM KANAMO MAGLUWAS.

II
KANUNAY KA GIHIDLAW SA NASUD UG MANALAGNA.
O MALIPAYONG ADLAW,
O LANGITNONG SUGA.
(KORO)
Related Posts

0 Response to " Umanhi ka, Mesiyas "

Search Your Favorite Songs