Advertisement

Search Your Favorite Songs

Search Your Favorite Songs

Luwasa na ang akong kalag (salmo 6) lyrics

Luwasa na ang akong kalag.
Ayaw isalikway sa hangtud.
Sa kahadlok ako nagkurog.
Kanus-a pa ako, ginoo, sa silot maluwas?
Di na man pagahisgotan ang ngalan mo
sa nagpuyo sa bung-aw sa impyerno
gabiing tanan mga luha akong giunlanan.
King mga mata hanap na ang tinan-awan.
Ug karon usa na lang ang akong pangadye,
nga dunggon ako sa  Ginoo sa mga buhi.
Mga kaaway sa akong kalag mangahilum, magkatibulaag.
Related Posts

0 Response to " Luwasa na ang akong kalag (salmo 6) lyrics "

Search Your Favorite Songs