Ari na kristiyanos

Ari na kristiyanos

(o come all ye faithful)
i
Ari na kristiyanos, atong pagduawon,
ug atong simbahon ang batang dios.
karon natawo ang atong Ginoo.

Koro
Ari atong simbahon, ari atong simbahon,
ari atong simbahon ang Ginoo.

ii
 Tag-iya sa adlaw, Dios way kinutuban ,
Jesus sa pasungan ay gitugnaw.
karon natawo ang atong Ginoo. (koro)

iii
Awit kaanghelan, awit sa paglipay,
awit kanasuran sa kalangitan:
himaya sa Dios, Dios sa kahitas-an.
(koro)

Post a Comment

0 Comments