Ari na kristiyanos - Christian Song Lyrics
Search Your Favorite Songs

Featured Post

Nothing Else Lyrics - Cody Carnes

Verse 1 I'm caught up in Your presence I just want to sit here at Your feet I'm caught up in this holy moment I never want to le...

5.1.12

Ari na kristiyanos

(o come all ye faithful)
i
Ari na kristiyanos, atong pagduawon,
ug atong simbahon ang batang dios.
karon natawo ang atong Ginoo.

Koro
Ari atong simbahon, ari atong simbahon,
ari atong simbahon ang Ginoo.

ii
 Tag-iya sa adlaw, Dios way kinutuban ,
Jesus sa pasungan ay gitugnaw.
karon natawo ang atong Ginoo. (koro)

iii
Awit kaanghelan, awit sa paglipay,
awit kanasuran sa kalangitan:
himaya sa Dios, Dios sa kahitas-an.
(koro)

No comments:

Search Your Favorite Songs