Nariyan Ka Lyrics - Bukas Palad - Christian Song Lyrics
Search Your Favorite Songs

Featured Post

Nothing Else Lyrics - Cody Carnes

Verse 1 I'm caught up in Your presence I just want to sit here at Your feet I'm caught up in this holy moment I never want to le...

19.8.14

Nariyan Ka Lyrics - Bukas Palad

By: Bukas Palad

Koro:
Saan man ako magpunta
Nariyan Ka, nariyan Ka
Anumang kahihinatnan
Buhay ko'y 'Yong tangan
Nariyan Ka, nariyan Ka

Verse 1
Matatakasan ba
Ang yakap Mong lingap-aba
Abutin man ang karimlan
Tiyak kong nariyan Ka
Repeat Koro

Verse 2
Bawat kilos ko
Bawat tibok ng puso ko
Batid Mo na'ng lahat
Pagkat sa 'Yo nagmumula
Repeat Koro

Verse 3
Di matatarok
Kadakilaan Mo, Ama
Higit pa sa bilang ng talaga
Ang Iyong himala
Repeat Koro

Verse 4
Di lingin sa 'Yo
Ang kahinaa't sala ko
Ituro Mo'ng wastong daan
Tungo sa 'Yong tahanan
Repeat Koro

Music Video || Courtesy: Youtube.com

No comments:

Search Your Favorite Songs