Tungo Sa'Yo Lyrics - Hangad - Christian Song Lyrics
Search Your Favorite Songs

Featured Post

Nothing Else Lyrics - Cody Carnes

Verse 1 I'm caught up in Your presence I just want to sit here at Your feet I'm caught up in this holy moment I never want to le...

10.1.17

Tungo Sa'Yo Lyrics - Hangad

Tungo Sa'Yo - Hangad

Tinawag Mo akong maging katulad Mo
Tahakin ang landas na sa Yo'y nagpako
Naisin ko mang lumigaya sa lupang pangako
Daa'y di ko tanto, puso'y naghihingalo

Koro:
Nais kong pumunta kung nasaan Ka
Makita ka at masilaw sa 'Yong liwanag at ganda
Marinig ka't isigaw ang awit Mo at harana
Lunurin ng yakap Mo't buhayin ng 'Yong kalinga

Ngunit paano hahakbang itong abang sugatan
Paano tatahakin ang landas na di alam?
Paano Kita makikita sa gitna ng karimlan?
Pangako Mong aakayin ako ang siyang tangi panghahawakan


Koro:
Nais kong pumunta kung nasaan Ka
Makita ka at masilaw sa 'Yong liwanag at ganda
Marinig ka't isigaw ang awit Mo at harana
Lunurin ng yakap Mo't buhayin ng 'Yong kalinga

Tungo sa “yo ay hahakbang, marahan man
Ika'y daratnang sa aki'y nag-aabang

Koro:
Nais kong pumunta kung nasaan Ka
Makita ka at masilaw sa 'Yong liwanag at ganda
Marinig ka't isigaw ang awit Mo at harana
Lunurin ng yakap Mo't buhayin ng 'Yong kalinga

Lunurin ng yakap Mo't buhayin ng 'Yong kalingaAlbum: This Time With You

No comments:

Search Your Favorite Songs