Isang Munting Panalangin Lyrics

Isang Munting Panalangin Lyrics

Panginoon, ito ang aming alay sa iyong kabanalan.
tanggapin ang aming isip, buhay at kalayaan.

Sa Iyo ang aming katauhang pinagbuklod ng
‘Yong katawan. Handog namin ang aming
kalooban na sa ‘Yo nagmumula.

Koro
Dakila ang ‘Yong puso,
dakila ka, O Kristo.
Sambayanan kaming nagpupuri
sa 'Yong dugo at katawan.

Tunay ang pag-ibig mo Kristo,
liwanag ng aming puso.
Awit nami’y aming alay,
pasalamat sa’ming buhay.

Koro
Dakila ang ‘Yong puso,
dakila ka, Kristo.
Sambayanan kaming nagpupuri
sa ‘Yong dugo at katawan.Post a Comment

0 Comments