Pananatili Lyrics - Hangad - Christian Song Lyrics
Search Your Favorite Songs

Featured Post

Nothing Else Lyrics - Cody Carnes

Verse 1 I'm caught up in Your presence I just want to sit here at Your feet I'm caught up in this holy moment I never want to le...

24.6.19

Pananatili Lyrics - Hangad

Pananatili - Noel Miranda

Huwag mong naising lisanin kita;
Wala 'kong hangaring ika'y mag-isa.
Sa'n man magtungo, ako'y sasabay,
Magkabalikat sa paglalakbay.

Mananahan sa tahanang sisilong sa 'yo,
Yayakapin ang landasin at bayan mo.

Poon mo ay aking ipagbubunyi
At iibigin nang buong sarili.
Sa'n man abutin ng paghahanap,
Ikaw at ako'y magkasamang ganap.

Ipahintulot nawa ng Panginoon:
Ni kamataya'y maglalaho, anino ng kahapon.

Dahil pag-ibig ang alay sa 'yo, mananatili ako.
H'wag nang naising tayo'y mawalay,
H'wag nang isiping
Magwawakas ang paglalakbay.

Huwag mong naising lisanin kita;
Wala 'kong hangaring ika'y mag-isa.
Sa'n man magtungo, ako'y sasabay,
Magkabalikat sa paglalakbay.

Huwag mong naising lisanin kitaMusic and lyrics by: Noel Miranda
Album: Hangad (2015)

No comments:

Search Your Favorite Songs