Walang Ibang Tahanan (Psalm 139) Lyrics - Michelle Ching - Christian Song Lyrics
Search Your Favorite Songs

Featured Post

Nothing Else Lyrics - Cody Carnes

Verse 1 I'm caught up in Your presence I just want to sit here at Your feet I'm caught up in this holy moment I never want to le...

25.6.19

Walang Ibang Tahanan (Psalm 139) Lyrics - Michelle Ching

Walang Ibang Tahanan (Salmo 139) - Michelle Ching

Verse 1
Sa bawat kong hininga
Hakbang ng aking paa
Saan man papadpad
Poon nariyan ka tuwina

Verse 2
Sa bawat kong salita
Laman ng puso't diwa
Isip ko't kalooban
Batid mo Diyos kailanman

Chorus:
Tumakbo't lumayo man
Ikaw ay talikdan
Kamay ko'y 'yong tangan
Walang ibang tahanan
Ikaw poon aking sandigan
Tanging kinakapitan
Sa iyo tumatahan
Ang puso kong hapo't sugatan

Verse 3
Sa bawat kong pighati
Takot hapis at hikbi
Pag-ibig mo'y pinapawi
Lungkot ng pagkasawi

Verse 4
Sa bawat kong hangarin
Puso na nanalangin
Ang lahat 'yong diringgin
O Amang mahabagin

Chorus:
Tumakbo't lumayo man
Ikaw ay talikdan
Kamay ko'y 'yong tangan
Walang ibang tahanan
Ikaw poon aking sandigan
Tanging kinakapitan
Sa iyo tumatahan
Ang puso kong hapo't sugatan
(Repeat chorus then Coda)

coda:
Sa iyo walang alinlangan
Tanging ikaw aking tahananMusic and Lyrics: Bro. Bok Arandia, SJ
Bukas Palad Music Ministry
Jesuit Music Ministry

No comments:

Search Your Favorite Songs