No Copyright Infringement Intended, for Educational Purposes Only.

Mabuti Ang Panginoon Lyrics - Bukas Palad

Mabuti Ang Panginoon Lyrics - Bukas Palad

Koro: Mabuti ang Panginoon, pag-ibig Niya'y walang hanggan.
Mabuti ang Panginoon, sa ati'y tapat kailanman.
Verse 1 Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa!
Ang D'yos nati'y papurihan, paglingkuran nating kusa.
Lumapit sa Kanyang harap at umawit nang may tuwa.

Koro: Mabuti ang Panginoon, pag-ibig Niya'y walang hanggan.
Mabuti ang Panginoon, sa ati'y tapat kailanman.

Verse 2
Tayo sa Kanya'y mag-alay na ang puso'y nagdiriwang,
umaawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal.
Purihin ang Kanyang ngalan, Siya'y ating pasalamatan

Koro:
Mabuti ang Panginoon, pag-ibig Niya'y walang hanggan.
Mabuti ang Panginoon, sa ati'y tapat kailanman.

CODA Mabuti ang Panginoon Sa ati'y tapat kailanman!
Ablum: God of Silence

Post a Comment

0 Comments