No Copyright Infringement Intended, for Educational Purposes Only.

Magpasalamat Sa Kanya Lyrics - Bukas Palad

Magpasalamat Sa Kanya Lyrics - Bukas Palad

Refrain:
Umawit nang sama-sama!
Magpasalamat tayo sa Kanya!
Sumayaw, humiyaw, magbunyi,
Sa pagmamahal ng dakilang Manlilikha!

Sa pag-ibig, sa pag-asa,
Sa biyaya at ligaya,
Magpasalamat sa Kanya
Sa mabuti N?yang balita.

Refrain:
Umawit nang sama-sama!
Magpasalamat tayo sa Kanya!
Sumayaw, humiyaw, magbunyi,
Sa pagmamahal ng dakilang Manlilikha!

Sa saganang pang-unawa
Sa masusing pagkalinga,
Magpasalamat sa Kanya
Sa handog N?yang kaligtasan.

Refrain:
Umawit nang sama-sama!
Magpasalamat tayo sa Kanya!
Sumayaw, humiyaw, magbunyi,
Sa pagmamahal ng dakilang Manlilikha!

Sa dalanging kaayusan
Sa mithiing kapayapaan,
Magpasalamat sa Kanya
Sa pangakong katarungan.


Post a Comment

0 Comments